"Дръжте крадеца": Да разбиеш каса и да задигнеш хиляди