Мая Манолова: Партиите на протестите повишаваме своя резултат