Петкова: Към 18 април фискалният резерв е в размер на 10,9 млрд. лв.