Свободна зона в 9 без 5 - 15 февруари 2019 – петък