Повече от половината фирми у нас планират да раздадат коледни бонуси