Братята, обвиняеми за смъртта на Тодор - без забрана да напускат страната