Ганев: Не е изключено да се повишат разходите за отбрана при актуализацията на бюджета