Калин Стоянов: Изземват се компютри и документи от частния клуб за магистрати