Марковски: Хвърляш яйце по сграда - глоба до 200 лв. и до 15 дни арест