На какво се дължи лошият живот на българите в Западните покрайнини?