ПОЖАРИ ВЪВ ВЛАСТТА: Война или мир между президента и премиера?