Депутати искат категоризация на имотите в онлайн платформите за резервации