Няколко страни обмислят предупредителни надписи върху бутилките с алкохол