Близък на убитата жена: Тя беше потисната в присъствието на Викторио