Образование, здравеопазване и отбрана - основните приоритети в бюджета за 2020 г.