Няколко пожара в Пловдив, запали се и коритото на Марица