В САЩ отново се появиха млекари, които обикалят по домовете