ВИСОКИ ВОДИ: Каква е ситуацията по поречието на р. Арда?