За първи път от месец: Цените на повечето основни храни спадат