Изложиха в музей най-старата еврейска Библия в света