СЕМ: Физическата и вербалната агресия срещу журналисти е недопустима