Родителите, изоставили бебето си, вече са ходили при социалните