Продължава разчистването на щетите от природното бедствие в село Богдан