Надежда Стойчева, от "Анимус" за убийството на Алена Щерк