България и концентричните кръгове на европейската криза