Милосърдие: Магазин в Пазарджик предлага безплатна храна за бедни