Срамно петно: години наред Швейцария е измъчвала брутално невинни хора