ПАЗИТЕЛЯТ НА КУЛАТА: Какво е да местиш стрелките на времето?