Компютър от ново поколение помага на деца с увреждания да посещават училище