Ще управляваме хлебарките като играчки с дистанционно