Експерт: Трябва да се премахнат всякакви ограничения за пътуване