“Евролаб 2011”: ВАС отхвърли искането на изпълнителния директор на БАБХ за тълкуване