Подкупът на общинските служители във Варна: Парите са дадени, за да не се събаря незаконен строеж