18 хил. евро за два месеца, в които не ставаме от леглото