Дорин Ротариу: Целта ми е да бъда най-добрата версия на себе си