Блокирала е машина за гласуване в една от секциите в Пловдив