Последен ден за търговците, за да се регистрират по ДДС