Стелиан Ганчев влезе в Топ 10 на Олимпиадата за млади готвачи