Финландия и Швеция подписват протоколи за влизане в НАТО