Рамадан Аталай: С вота на недоверие искаме да разберем кое е мнозинството в този парламент