"Белези на свободата": Протоколи на българската демокрация с Александър Томов