Продажбата на електронни винетки спира от 17 до 19 ч. днес