Терзиев: Не знам какви претенции може да има в ЦСКА