Васил Петров: Не знам какво да кажа, яд ме е много