Експерт: 2/3 от 30 нови свлачища заплашват жилищни райони