Протест пред здравното министерство срещу наредбата за ТЕЛК