БХРА: Искаме адекватни реални мерки за подкрепа на бизнеса