„НИЩО ЛИЧНО”: Митко Планетчо, който колекционира стари видеокасети