Протестиращите превозвачи освободиха входовете към столицата