Украинци от Пловдив помагат на хората в наводненото Каравелово